Interwencja żywieniowa - czyili czym grozi niedożywienie?

Interwencja żywieniowa - czyili czym grozi niedożywienie?

Redakcja

2017-08-23

brak komentarzy

Interwencja Żywieniowa(TNI) W terapii najmłodszych i dorosłych z zespołem Downczym bywa interwencja żywieniowa

a. Zasady dotyczące stosowania i przebiegu zwalczania (tłumaczenie tworzyw Lawrence G. Leichtman – anna Wilińska)   Wprowadzenie prawdopodobnie osoby zwracali się do was w zamierzenia przedyskutowania kwestii TNI i stosowania Piracetamu w DS. Prawdopodobnie albo nie wiedzieliście o co chodzi, albo wracaliście pamięcią do czasów megaterapii witaminowych i ta myśl wywoływała u was natychmiastową reakcję negatywną. okazuje się TNI i czy ma jakieś ugruntowanie w nauce medycznej, czy bywa wyłącznie bezpodstawnym wymysłem? po pierwsze, nie bywa to bezpodstawny wymysł. Nu-Tri-Vene-D, podstawa TNI jest opracowane poprzez Dixie Lawrence’a Tafoyę. Wszystkie późniejsze modyfikacje były oparte o artykuły w czasopismach albo badania i były sprawdzone i przyjęte poprzez SAC (Komisję Doradztwa Naukowego), będącą częścią Fundacji ds. analiz nad Trisomią 21 (TRI). Dixie Tafoya opracował taki wzór na podstawie tekstów laboratoryjnych lek. med. Henry’ego Turkeli przeprowadzanych w latach 1940-1970, w których używał formuły opartej na hipotezach. Te hipotezy były postawione bez dobrodziejstw formalnej wiedzy n, co to bywa interwencja żywieniowa,a temat biochemii i genetyki trisomii 21. Kiedy dr Turkel po raz pierwszy opracował skład formuły nie znano dodatkowo prawdziwej ilości ludzkich chromosomów ani nie wiedziano, że ZD bywa wywołany obecnością dodatkowego chromosomu 21. Obecnie stale trwający Genome Project (badania genomowe) w kombinacji z ulepszonymi technikami prób metabolicznych pozwolił na lepszy wgląd w biochemię i genetykę 21. chromosomu w zamierzenia więcej precyzyjnego określenia, jakie suplementy mogą pomóc w leczeniu trisomii 21. Hiperaktywność genowa w trisomii 21 Najnowsze odwzorowania genów pozwoliły ustalić kolejność w niedożywienie u osób starszych szystkich genów w 21 chromosomie. Nie znaczy to, że wszystkie te geny okazują się znane Czym jest interwencja żywieniowa? – taki przebieg zajmie służszej kilku chwilach. Ale w ciągu kilku lat powinniśmy znać wszystkie geny i ich artykuły białkowe. Już dziś odkryto kilka rodzin genów rozwojowych. Na niektóre z nich ; działać, ze względu na to że uaktywniają się wyłącznie na etapie prenatalnej, ale inne będą możliwe że mogły ulegać zmianom wskutek terapii metabolicznej albo genowej. To ekscytujące nowe odkrycie kryje w sobie potencjał dla licznych nowych terapii, ale co da się wykonać w międzyczasie? Istnieją argumenty za i przeciwko traktowaniu trisomii 21 jak dolegliwości Nierozsądnie bywa uważać, że geny trwające w dodatkowym chromosomie 21 okazują się nieaktywne. Tak naprawdę, badania ilości genów od lat wykazują, że mnóstwo z genów w 21 chromosomie bywa aktywnych i przyczynia się do 40-50% wzrostu w ilości wytwarzanych poprzez geny produktów. dwa z nich – DISMUTASE nadtlenku cynku/ miedzi i CYSTATHIONINE BETA SYNTHASE okazują się głównymi źródłami kłopotów w trisomii 21. Oczywiście geny, które okazują się z natury rozwojowe, takie jak DYRK i które okazują się aktywne / uaktywniane wyłącznie na etapie płodowej, nie powinny podlegać terapii, która rozpoczyna się po narodzinach, ale aktywnych bywa wystarczająco dużo genów, żeby spowodować szereg kłopotów biochemicznych w trisomii 21. Czy okazują się dowody na anomalie metaboliczne w ZD? Tak, liczne badania (patrz bibliografia) wykazują na anomalie biochemiczne w ZD. Jako pierwszy odkrył to Jerome LeJeune, lekarz, który odkrył, że trisomia 21 bywa fundamentalną przyczyną ZD. LeJeune odkrył, że osoby z ZD źle przetwarzają pojedyncze łańcuchy węglowe. dziś wiemy, że bywa to wywołane nieciągłościami w obiegu S-Adenosylmetioniny (SAM) katalizowanego poprzez enzym CYSTATHIONINE BETA SYNTHASE, który znajduje się na 21 chromosomie. Wynikiem tych anomalii bywa zwiększona porcję cysteiny, niedobór homocysteiny i zmniejszona porcję grup metylowych używanych alt2 w metylacji (METHYLATION) DNA i pozostałych biometylacjach. później załamaniu ulega przemiana materii kwasu foliowego wywoływany uznaniem FOLATE za 5-ETHYLTETRAHYDROFOLATE. LeJeune opisał więc anomalie w syntezie PURINE, która wytwarza wysoki pułap kwasu moczowego, prawdopodobnie wywoływany genem GART (3 pierwsze etapy w syntezie PURINE), który bywa więc potrójny.

Cynkowo-miedziowy enzym SUPER OXIDE DISMUTASE (SOD) bywa z pewnością hiperaktywny w trisomii

21. prawidłowo bywa on 1 etapem w metabolicznym przetwarzaniu nadtlenku (superoxide). Nadtlenek bywa wolnym rodnikiem, który może niszczyć zarówno błonę komórkową, i jądro komórki. SOD wytwarza PEROXIDE wodor, który poprzez 2 inne artykuły genowe (nie na chromosomie 21), katalazę i GLUTATHIONE PEROXIDASE zostaje przekształcony w preparat nietoksyczny. Ani katalaza, ani GLUTATHIONE PEROXIDASE nie okazują się wydzielane w odpowiedniej ilości, żeby dać radę sobie z nadmiarem HP. HP bywa potencjalnym utleniaczem tworzącym LIPID Niedożywienie w starości zaliczane bywa do wielkich zespołów geriatrycznych. Wynika to z częstości występowania tego kłopoty u ludzi starszych, jego złożonych uwarunkowań i negatywnych następstw, w tym – niekorzystnego wpływu na rokowanie licznych chorobach i kondycję funkcjonalną (1). Dane na temat występowania niedożywienia wśród ludzi starszych są mimo wszystko raczej szacunkowe, gdyż nie ma złotego standardu oceny stanu odżywienia w starości. bywa to może problem nie tak częsty w populacji powszechnej (tu częstość występowania niedożywienia wynosi od kilku do kilkunastu proc.), ale nabiera istotnego wpływu szczególnie w przypadku pacjentów hospitalizowanych i mieszkańców opieki długodystansowej. W populacji mieszkańców domów pomocy i wśród pacjentów szpitali częstość występowania niedożywienia może przekraczać 60% (2, 3, 4, 5, 6). Czymś powszechnym są w starości łagodne deficyty witaminowe (7), ale częściej diagnozuje się deficyty biochemiczne niż symptomy kliniczne tych niedoborów. dość powszechne są na przykład niedobory witaminy D, szczególnie wśród ludzi starszych przebywających w instytucjach m alt3 bywa mimo wszystko to, iż w większości sytuacji pozostaje ono nierozpoznane i możliwe że osoby zwracali się do was w zamiarze przedyskutowania kwestii TNI i stosowania Piracetamu w DS. Prawdopodobnie albo nie wiedzieliście o co chodzi, albo wracaliście pamięcią do czasów megaterapii witaminowych i ta myśl wywoływała u was natychmiastową reakcję negatywną. ; TNI i czy ma jakieś ugruntowanie w nauce medycznej, czy bywa wyłącznie bezpodstawnym wymysłem? w pierwszej kolejności, nie bywa to bezpodstawny wymysł. Nu-Tri-Vene-D, podstawa TNI jest opracowane przez Dixie Lawrence’a Tafoyę. Wszystkie późniejsze modyfikacje były oparte o artykuły w czasopismach albo badania i były sprawdzone i przyjęte przez SAC (Komisję Doradztwa Naukowego), będącą częścią Fundacji ds. tekstów laboratoryjnych nad Trisomią 21 (TRI). Dixie Tafoya opracował taki wzór na podstawie eksperymentów lek. med. Henry’ego Turkeli przeprowadzanych w latach 1940-1970, w których używał formuły opartej na hipotezach. Te hipotezy były postawione bez dobrodziejstw formalnej wiedzy na temat biochemii i genetyki trisomii 21. Kiedy dr Turkel po raz pierwszy opracował skład formuły nie znano jeszcze realnej liczby ludzkich chromosomów ani nie wiedziano, że ZD bywa wywoływany obecnością dodatkowego chromosomu 21. Obecnie stale trwający Genome Project (badania genomowe) w kombinacji z ulepszonymi technikami prób metabolicznych pozwolił na lepszy wgląd w biochemię i genetykę 21. chromosomu w zamiarze więcej precyzyjnego określenia, jakie suplementy mogą udzielić pomocy w leczeniu trisomii 21. Hiperaktywność genowa w trisomii 21 Najnowsze odwzorowania genów pozwoliły ustalić sekwencja wszystkich genów w 21 chromosomie. Nie znaczy to, że wszystkie te geny są znane – taki przebieg zajmie ;. Ale w ciągu kilku lat powinniśmy znać wszystkie geny i ich artykuły białkowe. Już teraz odkryto kilka rodzin genów rozwojowych. Na niektóre z nich trzeba działać, gdyż uaktywniają się wyłącznie alt4 na etapie prenatalnej, ale inne będą prawdopodobnie mogły ulegać zmianom wskutek terapii metabolicznej albo genowej. To ekscytujące nowe odkrycie kryje w sobie potencjał dla licznych nowych terapii, ale co da się wykonać w międzyczasie? Istnieją argumenty za i

przeciwko traktowaniu trisomii 21 jak przypadłości Nierozsądnie bywa uważać, że geny trwające w

dodatkowym chromosomie 21 są nieaktywne. Tak naprawdę, badania ilości genów od lat wykazują, że dużo z genów w 21 chromosomie bywa aktywnych i przyczynia się do 40-50% wzrostu w ilości wytwarzanych przez geny specyfików. dwa z nich – DISMUTASE nadtlenku cynku/ miedzi i CYSTATHIONINE BETA SYNTHASE są głównymi źródłami problemów w trisomii 21. Oczywiście geny, które są z natury rozwojowe, takie jak DYRK i które są aktywne / uaktywniane wyłącznie na etapie płodowej, nie mogą podlegać terapii, która rozpoczyna się po narodzinach, ale aktywnych bywa wystarczająco dużo genów, żeby spowodować szereg problemów biochemicznych w trisomii 21. Czy są dowody na anomalie metaboliczne w ZD? Tak, liczne badania (patrz bibliografia) wykazują na anomalie biochemiczne w ZD. Jako pierwszy odkrył to Jerome LeJeune, lekarz, który odkrył, że trisomia 21 bywa fundamentalną przyczyną ZD. LeJeune odkrył, że osoby z ZD źle przetwarzają pojedyncze łańcuchy węglowe. dziś wiemy, że bywa to spowodowane nieciągłościami w obiegu S-Adenosylmetioniny (SAM) katalizowanego przez enzym CYSTATHIONINE BETA SYNTHASE, który znajduje się na 21 chromosomie. Wynikiem tych anomalii bywa zwiększona dawkę cysteiny, niedobór homocysteiny i zmniejszona dawkę grup metylowych używanych w metylacji (METHYLATION) DNA i pozostałych biometylacjach. później załamaniu ulega przemianę materii kwasu foliowego wywoływany uznaniem FOLATE za 5-ETHYLTETRAHYDROFOLATE. LeJeune opisał też anomalie w syntezie PURINE, która wytwarza wysoki zakres kwasu moczowego, prawdopodobnie wywoływany genem GART (3 pierwsze etapy w syntezie PURINE), który bywa też potrójny.


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

dieta_i_fitness